For sustainable development...
Ror sustainable development...
For cleaner energy...
For more secure energy...

Ako môžete darovať 2% zdane z príjmu?

1. Ak ste fyzická osoba

Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Venujte pozornosť oddielu VIII.oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ 
Tlačivo na stiahnutie je TU.

Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B: venujte pozornosť XIII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ 
Tlačivo na stiahnutie s je TU.

EAFES údaje:

IČO: 42207509
DIČ: 2023559582

Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Európska Agentúra pre Energetickú Bezpečnosť
Sídlo: Ku Bratke 1, 935 03 LeviceVyplnené daňové priznanie za rok 2013 doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2014.

 

2. Ak ste právnická osoba

Daňové priznanie pre právnické osoby použijú nasledovné údaje, ktore vyplnia v daňovom priznaní za rok 2013, doručia daňovému úradu do 31. marca 2014 a uhradia daň:

IČO: 42207509
DIČ: 2023559582

Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Európska Agentúra pre Energetickú Bezpečnosť
Sídlo: Ku Bratke 1, 935 03 Levice

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

 b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane  v roku    2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2

 

3. Ak za Vás daňové priznanie vypĺňa účtovník

Ak tlačivo už stiahla alebo vyplnil Váš účtovník, môžete si údaje v časti Vyhlásenie o poukázaní dane, vyplniť ručne, a to takto:

sumu 1.5% z vašej dane (vypočítajte a uveďte): XY eur (uvádza sa suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura). 


IČO: 42207509
DIČ: 2023559582

Právna forma: Nezisková organizácia
Názov: Európska Agentúra pre Energetickú Bezpečnosť
Sídlo: Ku Bratke 1, 935 03 Levice

 

Vyplnené daňové priznanie za rok 2013 doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2014.

 

4. Ak za Vás daňové priznanie vypĺňa zamestnávateľ

Do 15.2. 2014 požiadajte svojho zamestnávateľa o:

a) vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov 


b) vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane stiahnete TU. 
Poznámka: Ak ho o to nepožiadate, budete si musieť urobiť zúčtovanie sami.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% ( 3% ) dane za rok 2012 – Tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane stiahnete TU. 
Prípadne ho nájdete na webe www.rozhodni.sk či www.drsr.sk. 
Stačí už len uviesť vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Obidve vyplnené tlačivá Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane a Potvrdenie o zaplatení dane pošlite/doručte najneskôr do 30. apríla 2014 daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 
 

Ako postupovať, aby vaše peniaze odišli tam, kam chcete?

Aby ste mohli poukázať percentá z dane, musíte si vyžiadať od svojho zamestnávateľa vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Podľa neho si viete vypočítať výšku podielu. Zákon o dani z príjmov hovorí, že môžete poukázať sumu do výšky 1.5% ak ste právnická osoba, ak ste fyzická osoba 2% dane a ak ste našej neziskovej organizácii odpracovali viac ako 40 hodín, tak môžete darovať až 3% zo zaplatenej dane. Môže to však byť aj menej.

V zozname prijímateľov dvoch percent je tento nájdete tu: www.notar.sk

Vybrať si môžete iba jedného prijímateľa. Jeho údaje, spolu so sumou, ktorú poukazujete, vyplníte v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy. Nájdete ho na webe rozhodni.sk či drsr.sk.
Daňovému úradu v mieste svojho bydliska musíte poslať obe tlačivá do 30. apríla.

 

NEZABUDNITE, nám potom prosím poslať informáciu o tom, že ste nám túto daň venovali, aby ste mohli získať členstvo v EAFES a výhody, ktoré z členstva vyplývajú.

pošlite nám email na info@eafes.eu

Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme!

 

Michal Chudý
riaditeľ EAFES